சர்ச் என்ஜின் - SEO


Admin
தேடல் பொறி உகப்பாக்கம் விளக்கம் - Search Engine Optimization (SEO) Explanation. தேடல் பொறி உகப்பாக்கம் (SEO ) என்பது Search Engine வழியாக ஒரு வெப்சைட் அணுகப்படும் எண்ணிக்கையை அல்லது அணுகுதலின் தரத்தை மேம்படுத்துவதற்கான செயல்முறையாகும்.

கட்டணம் வசூலிக்கும் தேடுபொறி மார்க்கெட்டிங் (Search Engine Marketing - SEM) மாற்றாக, "இயல்பான" அல்லது கட்டணம் வசூலிக்காத ("ஆர்கானிக்" அல்லது "படிமுறை" முறையிலான) தேடல் முடிவுகளை வழங்குவதன் மூலமாக இது செயல்படுகிறது.

அடிப்படையில், தேடுபொறிகள்(Search Engine) அளிக்கும் வலைத்தள பட்டியலில் முதலில் தோன்றும் வலைத்தளமே பெரும்பாலான பார்வையாளர்களைப் பெறும்.

 சர்ச் என்ஜின் - SEO Search10

SEO நுட்பமானது, குறிப்பாக புகைப்படத்தேடல்(Image Search), உள்நாட்டு தேடல்(Local Search), ஒளிக்காட்சித் தேடல்(Video Search) மற்றும் தொழில்துறை-சார்ந்த சிறப்பு தேடுபொறிகள் போன்றவை உள்ளடக்கிய பல்வேறு விதமான தேடுதல்களை இலக்காக கொண்டிருக்கலாம். இது ஒரு வலைத்தளத்திற்கு வலையில் இருப்பதற்கான இருப்பை ஆழப்படுத்துகிறது.

"SEO" என்ற சுருக்கெழுத்துக்கள் " தேடல்(Search) பொறி(Engine) உகப்பாக்கிகளைக்(Optimization)" குறிக்கிறது. இந்த சொல், வாடிக்கையாளர்களின் தேவைக்கேற்ப உகப்பாக்கத் திட்டங்களைச் செய்யும் தொழில்துறை ஆலோசகர்களாலும், இந்த SEO சேவைகளைச் செய்துவரும் பணியாளர்களாலும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.

SEO Webmasters இந்த SEO சேவையை ஒரேயொரு தனிச்சேவையாகவோ அல்லது ஒரு பரந்த Marketing உத்தியின் ஒரு பாகமாகவோ அளிக்கிறார்கள். ஏனென்றால் துல்லியமான ஒரு SEO சேவைக்காக வலைத்தளத்தின் HTML Program - மாற்றி அமைக்க வேண்டியதிருக்கும், SEO உத்திகளானது, வலைத்தள உருவாக்கம்(Website Design) மற்றும் வடிவமைப்பு (Development) ஆகியவற்றுடனும் உள்ளடங்கி இருக்கிறது.

"தேடுபொறிக்கு உகந்தது" (Search Engine Friendly) என்ற இந்த வார்த்தையானது, தேடுபொறியை முழுமையாக பயன்படுத்தும் நோக்கத்திற்காக துல்லியப்படுத்தப்பட்ட வலைத்தள வடிவமைப்புகள்(Website Structure), பட்டியல்கள், தரவு மேலாண்மை அமைப்புமுறைகள், படங்கள்(Image), ஒளிக்காட்சிகள்(Video), இணைய விற்பனை கூடைகள், மற்றும் பிற ஆக்கக்கூறுகளை வரையறுக்க பயன்படுத்தப்படுவதாக இருக்கலாம்.


Your Rights

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum

FOR TOPIC ADS
Advertise Now!

LATEST TOPICS UPDATES