கூகிள்-இன் SEO விளக்க புத்தக்கம் - Google SEO Starter Guide


Admin
கூகிள்-இன் SEO விளக்க உரை :

சில வருடங்களுக்கு முன்பு கூகிள் SEO விளக்க புத்தகத்தை வெளியிட்டுள்ளது. அந்த SEO கைடு 40 மொழிகளில் அறிமுக படுத்த பட்டுள்ளது.

இப்போது அந்த SEO கைடு புதிய மாற்றம் செய்து வெளியுட்டுள்ளது.   இதில் இன்னும் அதிகமான விளக்க உரைகளுடன், அதிக வழிமுறைகளுடனும் வெளியுட்டுள்ளது.

புதிய SEO விளக்க உரைகளுக்கு இங்கு கிளிக் செய்யவும் .


Your Rights

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum

FOR TOPIC ADS
Advertise Now!

LATEST TOPICS UPDATES