சர்ச் என்ஜின்களின் முக்கியத்துவம் - Search Engines Importance for SEO Growth


Admin
கூகிள் (Google) முக்கியத்துவம்:

ஸ்டேன்போர்டு பல்கலைக்கழக பட்டதாரி மாணவர்களான Larry Page மற்றும் Sergey brin இருவரும் "பேக்ரப்" (backrub) என்பதை உருவாக்கினார்கள், இது Web Page-களின் முக்கியத்துவத்தின் அடிப்படையில் வரிசைப்படுத்தும் ஒரு கணித Method சார்ந்த தேடுபொறியாகும்.

Page Rank என்ற Method கணக்கிடப்பட்ட எண்ணிக்கை, அவற்றில் இருக்கும் Link-களின் தரம் (Quality) மற்றும் வலிமையின் (Strength) செயல்பாட்டைப் பொறுத்திருக்கும். வலையகத்தில் மாறி மாறி உலாவி வரும் ஒரு வலை பயனரால் விரும்பப்படும் ஒரு பக்கத்தை இந்த Page Rank மதிப்பிடுகிறது, பிறகு ஒரு பக்கத்தில் இருந்து மற்றொரு பக்கத்திற்கு திரிகளைத் தொடர்ந்து செல்கிறது.

நடைமுறையில், ஒருசில திரிகள் மற்றவற்றைவிட வலுவாக இருக்கின்றன என்பதையும், Page Rank-ல் முதன்மை பெற்ற பக்கம் வலை பயனரால் மாறிமாறி உலாவும் போது அப்பக்கம் அதிகளவில் எட்டப்பட்டிருந்தது என்பதையுமே இது குறித்தது. Page மற்றும் Brin 1998-ல் கூகுளை உருவாக்கினார்கள். வளர்ந்து வந்த இணைய பயனர்கள் மத்தியில் Google பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றது, இவர்கள் கூகுளின் எளிமையான வடிவமைப்பை விரும்பினார்கள். வலைப்பக்கத்தில் இருக்கும் Factor-களை மட்டும் கருத்தில் கொண்டு தங்களின் Ranking Method-களை அமைத்து கொண்டிருந்த Search Engine-களில் இருந்த குழப்பங்களைத் தவிர்க்க கூகுள், வலைப்பக்கத்தில் இருக்கும் Factor-களுடன் (Keyword-ன் பயன்பாட்டு எண்ணிக்கை, Important சொற்கள், Title, Links மற்றும் Website Structure போன்றவை) வலைப்பக்கத்தில் இல்லா காரணிகளையும் (Page Rank மற்றும் Link Structure போன்றவை) சேர்த்து கொண்டது.

Page Rank மிகவும் சிக்கலானது என்ற போதினும், வலைத்தலைமைகள் ஏற்கனவே Link உருவாக்கும் கருவிகளையும், Inktomi Search Engine-யில் ஆதிக்கம் செலுத்தும் திட்டங்களையும் (schemes) உருவாக்கிவிட்டிருந்தார்கள், இந்த முறைகள் Page Rank  விளையாட்டைப் போலவே அதனோடு பொருந்தி வந்தது.
பல வலைத்தளங்கள் Links-களை வாங்குவதும், பரிமாறி கொள்வதும்(Link Exchange) , விற்பதுமாக (Link Selling) இருந்தன, அதுவும் இது பெரும் அளவில் அதிகமாக நடந்து கொண்டிருந்தது. இந்த திட்டங்கள் அல்லது Link Method-களில் சில, முழுமையாக Link Fraud மோசடிக்காகவே ஆயிரக்கணக்கான Websites உருவாக்குவதில் ஈடுபட்டன.
2004-ல், Link Fraud மோசடிகளின் விளைவுகளைக் குறைப்பதற்காக Search Engines அவற்றின் Page Rank முறையில் பல்வேறு வெளியிடப்படாத Formula and Algorithms உள்ளடக்கி இருந்தன. 200-க்கும் மேற்பட்ட Algorithms- ஐ பயன்படுத்தி வலைத்தளங்களைப் பட்டியலிடுவதாக கூகுள் தெரிவிக்கிறது.

கூகுள் மற்றும் யாகூ போன்ற முன்னணி Search Engines, வலைப்பக்கங்களைப் பட்டியலிடுவதற்கு அவை பயன்படுத்தும் Algorithm-களை வெளியிடுவதில்லை. SEO பயிற்சியாளர்களும் Algorithm-களின் தெரிந்து கொள்வதற்காக பல்வேறு Search Engines Methods-களை ஆய்வு செய்கின்றன.

Bruce Clay கூற்று:
சர்ச் என்ஜின்களின் முக்கியத்துவம் - Search Engines Importance for SEO Growth Bruce-Clay
2005-ல், கூகுள் ஒவ்வொரு பயனருக்கும் ஏற்ப தேடு முடிவுகளைப் பிரத்யேகப்படுத்த ஆரம்பித்தது. பயனர்களின் முந்தைய தேடல்களின் வரலாற்றை அடிப்படையாக கொண்டு, உள்நுழைந்திருக்கும் பயனருக்கான முடிவுகளை வரையறுத்தது. பிரத்யேக தேடுதல் வந்துவிட்டதன் காரணமாக "Ranking முறை செத்துவிட்டது" என்று 2008-ல் Bruce Clay தெரிவித்தார். ஒவ்வொரு Users-கும், ஒவ்வொரு தேடலின் போதும் பட்டியிலில் ஒரு வலைத்தளத்தின் மதிப்பு வேறுவேறாக இருக்கும் என்பதால், ஒரு வலைத்தளம் எவ்வாறு பட்டியலிடப்படுகிறது என்று விவாதிப்பது அர்த்தமற்றது என்று அவர் தெரிவித்தார்.

Page Rank-ஐ பரிமாறும் Paid Links-களுக்கு எதிராக 2007-ல் கூகுள் ஓர் அறிவிப்பை வெளியிட்டது. Links-களில் பின்தொடரகூடா பண்புகளைப் (No follow attibute) பயன்படுத்தி, Page Rank வடிவமைப்பில் விளைவுகளைக் குறைக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருப்பதாக 2009 ஜூன் 15-ல் கூகுள் அறிவித்தது.

Matt Cutts Page Rank Algorithm:
சர்ச் என்ஜின்களின் முக்கியத்துவம் - Search Engines Importance for SEO Growth Matt_cutts
கூகுளின் பிரபல மென்பொருள் வல்லுனரான Matt Cutts, Page Rank Algorithm செய்வதற்காக SEO-க்கள் No-Follow Attibute பயன்படுத்துவதைத் தடுப்பதற்காக, கூகுள் போட் (Google Bot) இனி no-followed links அதே முறையில் கையாள போவதில்லை என்று அறிவித்தார். இந்த மாற்றத்தின் விளைவாக, No-Follow Attibute பண்பின் பயன்பாடு Page Rank-ன் மறைவிற்கு இட்டு செல்கிறது. இதை தடுப்பதற்காக, SEO-க்கள் மாற்று நுட்பங்களை உருவாக்கினார்கள், அது no followed tags பதிலாக குழப்பும் javascript-ஐ பயன்படுத்தும், இதனால் Page Rank Structure தொடர்ந்திருக்கும். இதுதவிர, iframes, flash மற்றும் javascript பயன்படுத்துவது உட்பட பல்வேறு தீர்வுகளும் பரிந்துரைக்கப்பட்டன.

Search Engine History:

தேடுபொறி முடிவுகளை மேலும் சிறப்பமைக்க தமது அனைத்து User-களின் Search Engine History பயன்படுத்தப் போவதாக டிசம்பர் 2009-ல் கூகுள் அறிவித்தது.

Real Time Search Results:

Search Engine Algorithm முடிவுகளில் குறுகிய காலத்தில், பொருத்தமானதைப் பெறச் செய்யும் ஒரு முயற்சியில் 2009-ன் பின்பகுதியில் Real-time-search என்பது அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. அனுபவம் வாய்ந்த Web Experts,  Search Engine Rank-ல் ஒரு website- ஐ முன்னிலைக்கு கொண்டு வர, பல மாதங்கள் அல்லது பல ஆண்டுகள் கூட துல்லியப்படுத்தலில் செலவிட்டார்கள். Social Networking Websites மற்றும் Social Media வளர்ச்சியால், Search Engine Result-களுக்குள் புதிய Database-களையும் விரைவாக list செய்யும் வகையில் முன்னணி Search Engines தங்கள் Method-ல் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தின.

இந்த புதிய மாற்றங்கள் சர்ச் என்ஜின்-இல் முடிவுகளை விரைவாக தரவும் துல்லியமாக தரவும் முடிகிறது.


Your Rights

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum

FOR TOPIC ADS
Advertise Now!

LATEST TOPICS UPDATES