வெண்தொப்பி மற்றும் கருந்தொப்பி - White Hat SEO and Black Hat SEO


Admin
SEO தொழில்நுட்பங்கள் இரண்டு பிரிவுகளின் கீழ் பிரிக்கப்படுகின்றன:

1. White Hat SEO - நல்ல வடிவமைப்பின் பாகமாக சர்ச் என்ஜின்கள் பரிந்துரைக்கும் நுட்பங்கள்

2. Black Hat SEO - சர்ச் என்ஜின்கள் அங்கீகரிக்காத நுட்பங்கள்.

சர்ச் என்ஜின்கள் இரண்டாவதாக கூறப்பட்டதன் விளைவுகளைக் குறைக்க முயற்சிக்கின்றன, இதில் தரவுமோசடியும் உள்ளடங்கும். இந்த SEO தொழில்துறையின் சில விமர்சகர்களும், இந்த முறைகளைப் பயன்படுத்தி வரும் வல்லுனர்களும், இந்த முறைகளை வெண்தொப்பி SEO (white hat SEO) மற்றும் கருந்தொப்பி SEO (black hat SEO) என்று பகுத்திருக்கிறார்கள்.

வெண்தொப்பிகள் White Hat SEO நீண்ட காலத்திற்கு தொடர்ந்து Search முடிவுகளை அளித்து கொண்டிருக்கும், ஆனால் கருந்தொப்பிகளானது Black Hat SEO, தாங்கள் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறோம் என்பதை சர்ச் என்ஜின்கள் கண்டறிந்த உடனேயே தற்காலிகமாகவோ அல்லது நிரந்தரமாகவோ தங்களின் தளங்களைத் தடுப்பதை எதிர்க்கின்றன.

வெண் தொப்பி - White Hat SEO :

சர்ச் என்ஜின்-ல் வழிகாட்டி நெறிமுறைகளுக்கு உட்பட்டு இருந்தால், எவ்வித மோசடியும் கொண்டிருக்காமல் இருந்தால் அந்த SEO நுட்பம் வெண்தொப்பி (White Hat SEO) என்று கருதப்படும். சர்ச் என்ஜின் வழிகாட்டி நெறிகள், விதிகளின் அல்லது கட்டளைகளின் தொகுப்பாக எழுதப்பட்டிருக்கவில்லை என்பதால், இது மிகவும் உன்னிப்பாக கவனிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயமாக இருக்கிறது.

White Hat SEO வழிகாட்டி நெறிகளைப் பின்பற்றுவதோடு மட்டுமில்லாமல், ஒரு சர்ச் என்ஜின் பட்டியலிடும் உள்ளடக்க தரவுகளும் மற்றும் அதன் விளைவாக Ranking-களும் ஒரே Index  தரவுகள் தான், அதுதான் பார்வையாளருக்கு கிடைக்கிறது என்பதை உறுதிப்படுத்தும்.

White Hat SEO ஆலோசனை பொதுவாக சர்ச் என்ஜின்களுக்காக அல்லாமல் User-களுக்கான உள்ளடக்க தரவுகளை உருவாக்க தொகுக்கப்படுகிறது, பிறகு அதன் தேவைக்கேற்ற பயன்களில் இருந்து படிமுறையை ஏமாற்றும் முயற்சியாக அல்லாமல், மாறாக இது Bot-களால் எளிதாக அணுகப்படும் வகையில் அமைக்கப்படுகிறது.

White Hat SEO மற்றும் வலைத்தள உருவாக்கும் இரண்டும் ஒன்றில்லை என்றாலும் கூட, White Hat SEO பல வழிகளில் அணுகுதலை ஊக்குவிக்கும் வலைத்தள உருவாக்கத்தைப் போலவே
அமைந்திருக்கிறது.

கருந்தொப்பி Black Hat SEO:

Black hat SEO, சர்ச் என்ஜின்களால் மறுக்கப்பட்ட, அல்லது மோசடிகளை உள்ளடக்கியவற்றை சில வழிகளில் Ranking-ல் முன்னுக்கு கொண்டு வர முயற்சிக்கிறது. மறைக்கப்பட்ட சொற்களை, அதாவது பின் நிறத்தைப் போலவே நிறமிடப்பட்ட எழுத்துக்களைப் பயன்படுத்தியோ அல்லது ஒரு கண்ணுக்கு புலனாகாத div மூலமாகவோ, அல்லது திரை அணைக்கப்பட்ட நிலையிலேயோ எவ்வகையிலேனும் மறைக்கப்பட்ட சொற்களை Black Hat SEO நுட்பம் பயன்படுத்துகிறது.

ஒரு பயனராலோ அல்லது ஒரு சர்ச் என்ஜினாலோ கோரப்பட்ட பக்கத்தைப் போன்ற வேறொரு பக்கத்தைக் கொடுக்கும் மற்றொரு முறையும் இருக்கிறது, இந்த நுட்பம் cloaking என்று அழைக்கப்படுகிறது.
Black Hat SEO முறையைப் பயன்படுத்தும் வலைத்தளங்களைக் கண்டறிந்தால், சர்ச் என்ஜின்கள் தங்களின் Ranking-ல் இருந்து அவற்றை குறைமதிப்பிட்டோ அல்லது ஒட்டுமொத்தமாக தங்களின் தரவுக்களஞ்சியத்தில் இருந்து அவற்றின் பட்டியலை நீக்கியோ அவற்றை தண்டிக்கும். இதுபோன்ற தண்டனைகள் சர்ச் என்ஜின்களின் படிமுறைகளால் தன்னிச்சையாக செய்யப்படும், அல்லது ஒரு தானியங்கியல்லாத வலைத்தளத்தைப் பார்வையிடுவதம் மூலமாக செய்யப்படும். மோசடி பயிற்சிகளைப் பயன்படுத்தியதற்காக BMW ஜெர்மனி மறும் Ricoh ஜெர்மனி ஆகியவற்றை கூகுள் பிப்ரவரி 2006-ல் நீக்கியது, மற்றும் PPC ஏஜென்சி BigMouth மீடியாவை 2006 ஏப்ரலில் நீக்கியது ஆகியவை சில பிரபலமாகாத எடுத்துக்காட்டுகளாகும். ஆனால், இந்த மூன்று நிறுவனங்களுமே உடனடியாக வருத்தம் தெரிவித்து, தங்களின் பக்கங்களைச் சரி செய்து கொண்டன என்பதால், அவை மீண்டும் கூகுள் பட்டியலில் இடம் பெற்றன.


Your Rights

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum

FOR TOPIC ADS
Advertise Now!

LATEST TOPICS UPDATES