பழுப்புதொப்பி SEO நுட்பங்கள் - Brown Hat SEO Techniques


Admin
White Hat SEO அல்லது Black Hat SEO அல்லாத நுட்பங்கள் Brown Hat SEO - பழுப்புதொப்பி SEO  நுட்பங்கள் என்றழைக்கப்படுகின்றன.

இந்த Brown Hat SEO நுட்பங்கள் சில அபாயங்களை அவற்றோடு கொண்டிருக்கின்றன. இந்த Brown Hat SEO நுட்பத்திற்கான ஒரு நல்ல உதாரணம், Links-களை வாங்குவதாகும். ஒரு சொல்லின் Link-இற்கான சராசரி விலை, அந்த Page Rank - ஐ சார்ந்திருக்கும்.

Links-களை வாங்குவது, விற்பது ஆகியவற்றிற்கு கூகுள் எதிராக இருக்கிறது என்றாலும், தங்களின் வலைத்தளத்திற்கு ஒரு Link-ஐ பெறும் நோக்கத்தோடு இணைய இதழ்கள் (இன்டர்நெட் Magazines), உறுப்பினர்கள் மற்றும் பிற ஆதாரங்களுக்குத் தங்களைப் பதிவு செய்து கொள்பவர்களும் இருக்கிறார்கள்.

Web Masters பல்வேறு 'சிறிய-தளங்களை' உருவாக்குவதென்பது, பரவலாக பயன்படுத்தப்பட்ட மற்றொரு Brown Hat SEO நுட்பமாகும், இதில் இலக்கில் இருக்கும் தளத்திற்குக் Cross Links அளிப்பதற்காகவே Webmaster இந்த 'மைக்ரோ-Website' கட்டுப்படுத்துகிறது. எல்லா மைக்ரோ-தளங்களுக்கும் ஒரே உரிமையாளர் என்பதால், இது Search Engine-களின் படிமுறைகளின் கோட்பாட்டை மீறுவதாகும், இருப்பினும் Search Engine-களால் அந்த தளங்களின் உரிமையாளர்களைக் கண்டறிய முடிவதில்லை, கண்டறிவதென்பது சாத்தியப்படுவதே இல்லை என்பதால், குறிப்பாக பிரத்யேக மூன்றாம் வகுப்பு IP-க்களைப் பயன்படுத்தும் போது, அவை வெவ்வேறு Website-களாக காணப்படும்.


Your Rights

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum

FOR TOPIC ADS
Advertise Now!

LATEST TOPICS UPDATES