பேஜ் தரவரிசை விளக்கம் - SEO Page Rank Explaination


Admin
பேஜ் தரவரிசை (Page Rank) என்பது லாரி பேஜ் (Larry Page) என்பவரின் பெயரால் உருவான ஒரு Link method ஆகும். இது உலகளாவிய வலைபோன்ற Hyperlink கொண்ட Page-களின் தொகுப்பின் ஒவ்வொரு மதிப்பிற்கும் ஒரு எண்ணிக்கை மதிப்பீட்டை வழங்கும் கூகுள் இன்டர்நெட் சர்ச் என்ஜின்-ல் பயனாகிறது. இது ஒரு தொகுப்பிற்குள் இருக்கும் relevant முக்கியத்துவத்தை "அளவிடும்" நோக்கத்திற்காகப் பயன்படுகிறது.

இந்த பேஜ் ரேங்க்-ஐ பல வழிகளில் செய்யலாம். "பேஜ் தரவரிசை" என்னும் இந்தப்பெயர் கூகுள் இணையத்தின் வர்த்தக முத்திரையாகும்; மேலும் இந்த பேஜ் தரவரிசை தனிக் Copyrights கொண்டுள்ளது. எனினும், இந்த copyrights கூகுளுக்கு அல்லாது ஸ்டான்ஃபோர்டு பல்கலைக்கழகத்திற்கே வழங்கப்பட்டுள்ளது. ஸ்டான்போர்டு பல்கலைக்கழகத்திடமிருந்து இந்த தனிக் copyrights-யின் தனி உரிமத்தை கூகுள் பெற்றுள்ளது.

இந்த தனிக் copyrights பயன்பாட்டிற்காக இப் பல்கலைக்கழகம் 1.8 மில்லியன் கூகிள் பங்குகளைப் பெற்றுள்ளது; இந்தப் பங்குகள் 2005ஆம் ஆண்டில் $336 மில்லியன்களுக்கு விற்கப்பட்டன.


Your Rights

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum

FOR TOPIC ADS
Advertise Now!

LATEST TOPICS UPDATES